CORONA WEDSTRIJDPROTOCOL WATERPOLO “ZV de VENNEN” 

Geldig vanaf 29-09-2020

A. Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor sporters, begeleid(st)ers en officials van zowel thuisspelende als bezoekende teams:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38) en/ of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. 
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 18 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 • Ga voordat je naar het zwembad vertrekt thuis naar het toilet. 
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone (boven)kleding. In het zwembad worden locaties ingericht waar de bovenkleding kan worden uitgetrokken en in een meegenomen sporttas moet worden opgeborgen.
 •  Was voordat je naar het zwembad vertrekt je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 • Was je handen met water en zeep na je bezoek aan het zwembad. 
 • Douche als het kan pas thuis en niet bij het zwembad.
 • Vermijd zoveel mogelijk aanrakingen van je gezicht. 
 • Schud geen handen. 

  Indien:
  a. Eèn of meerdere sporters, begeleid(st)ers en/of officials zelf positief is getest op het virus:
  –          gaat hij/zij in quarantaine
  –          gaat het hele team waarmee wordt gesport c.q. getraind, gedurende 10 dagen in quarantaine, tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5 meter zijn geweest en geen symptomen hebben.

  b. Eèn of meerdere sporters, begeleid(st)ers en/of officials terugkomen van vakantie uit regio’s in het buitenland die als oranje gebied worden bestempeld door de Nederlandse overheid, wordt hen geadviseerd om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

B. Voor alle teams gelden de navolgende gedragsregels:

 • Bij elke wedstrijd is namens ZV de Vennen minstens één coördinator aanwezig. Hij of zij is te herkennen aan het gele poloshirt met logo van ZV de Vennen. 
 • Bij binnenkomst via de hoofdingang dient iedereen de handen te desinfecteren m.b.v. de gelpomp die in de centrale hal is opgesteld. 
 • Bij binnenkomst dient iedereen boven 18 jaar zich te registreren door middel van het met de smartphone scannen van de QR-code die ook in de hal is opgehangen. Beantwoord svp de 5 vragen over uw gezondheid. Wij zijn verplicht om ook uw contactgegevens te vragen i.v.m. een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het is niet verplicht, wel verstandig.
 • Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd het zwembad binnen.
 • De beide teams  (sporters, begeleid(st)ers) gaan voor aanvang van de wedstrijd conform de aangegeven looproute, via de horeca (waar schoenen/sokken worden uitgedaan) naar het recreatiebad. Daar kleden de sporters zich om (bij voorkeur komt iedereen al in badkleding naar het zwembad) en wachten daar op de door de coördinator aangegeven plek tot het moment dat zij het wedstrijdbad kunnen betreden. Dit zal niet eerder zijn dan wanneer de spelers van de voorgaande wedstrijd de zwemzaal hebben verlaten.
 • Alle spullen (tassen, schoenen, kleding e.d.) dienen door de spelers te allen tijde meegenomen te worden tot in de zwemzaal.
 • Na de wedstrijd is er een mogelijkheid om te douchen, dit mag met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand.
 • Sporters van het bezoekende team dienen zich na de wedstrijd om te kleden in de grote kleedkamerruimten (maximaal 6 personen per kleedkamer) van het zwembad die zijn aangewezen door de coördinator. Na elke wedstrijd zullen deze kleedkamerruimten worden schoon gespoten.
 • Sporters van het team van ZV de Vennen kunnen zich na de wedstrijd omkleden in de kleine kleedkamerhokjes van het zwembad, die na elke wedstrijd zullen worden schoon gespoten. 
 • Sporters van beide teams dienen na het omkleden het pand direct te verlaten.
 • Iedereen volgt de instructies van de coördinator op. 
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het sanitair.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de horeca.

C. gedragsregels tijdens de wedstrijd:

 • Publiek is tijdens wedstrijden niet welkom. 
 • Bij wedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs van het bezoekende team onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor publiek en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
 • Het dan eventueel aanwezige publiek dient (met inachtneming van de 1,5 meter norm) plaats te nemen op de aan de kant van het recreatiebad geplaatste stoelen.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs of in het veld is niet toegestaan.
 • Het is voor alle wedstrijden niet toegestaan dat sporters, begeleiders etc. van  teams van ZV de Vennen één of meerdere wedstrijden bekijken als toeschouwers.
 • De trainer/coach en wisselspelers nemen plaats op de wisselspelersstoelen aan weerszijden van het bad, die op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst zijn. Bij deze stoelen zijn 2 emmers met chloorwater beschikbaar.
 • Tijdens de feitelijke wedstrijd in het water is spelcontact toegestaan.
 • Tijdens rustmomenten en time-out (zowel in als buiten het water), warming-up en voorbespreking geldt voor sporters en trainer/coach:                                                                                                  a. Jonger dan 18 jaar: 1,5 meter afstand houden tot volwassenen;                             
  b. Ouder dan 18 jaar: 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
 • Tijdens de wedstrijd zal er handgel aanwezig zijn.
 • Iedereen gebruikt eigen bidons en drinkflessen die thuis gevuld zijn. De deelnemer zorgt dat de naam op de bidon of drinkfles genoteerd staat. 
 • De trainer/coach mag alleen staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat en bij het wisselen van spelers c.q. het gebruiken van een time-out.
 • Wisselspelers blijven te allen tijde zitten met inachtneming van de 1,5 meter norm.
 • Bij wisseling van speelhelft zullen de wisselspelers en trainer/coach van het thuisspelende team van ZV de Vennen de speelhelft verlaten via de raamzijde van het bad aan de kant van de jurytafel. Het bezoekende team verlaat de speelhelft via de kant van het publiek. 
 • De officials achter de jurytafel nemen plaats op 1,5 meter van elkaar. Na elke wedstrijd wordt het tablet gedesinfecteerd, indien van officials wordt gewisseld.

D. Tot slot

 • De horeca van zwembad de Vennen is gedurende de wedstrijden gesloten. Het is derhalve niet mogelijk om aan de bar een drankje te halen voor of tijdens de wedstrijd.