Inschrijvingen Paaspolotoernooi 2020 geopend!

Ons jaarlijkse Ooperon Paaspolotoernooi voor jeugdteams is aan een ‘jubileum’ toe, de editie 2020 zal het 10e toernooi worden. Dit toernooi is al 9 keer als een gezellige en sportieve tijdsbesteding van (een deel van) de Paasdagen ervaren en dat hopen we ook een 10e keer aan te kunnen bieden. Wij nodigen jeugdteams dan ook graag uit zich voor dit toernooi aan te melden.

Het toernooi zal gehouden worden op (Paas)zaterdag 11 en zondag (1e Paasdag) 12 april 2019 en kan mooi dienen als leuke (bijna) afsluiter van het competitieseizoen of juist al als start van de voorbereiding op een nieuw jaar.

Op zaterdag zullen we vanaf 14.00u starten en op zondag kunnen we, als het schema daar aanleiding toe biedt, vanaf 08.30u beginnen. De uitnodiging geldt in principe voor alle jeugdcategorieën vanaf E t/m B , waarbij we proberen de jongste jeugd (E of D of E èn D) op zaterdag en de overige teams op zondag onder te brengen.

Ten aanzien van de E: bij voldoende interesse willen we bij deze categorie een scheiding aanbrengen tussen teams die al wel competitie gespeeld hebben en teams die dat (grotendeels) pas volgend jaar gaan doen, de huidige F/mini’s dus.

Waar precies de scheidslijn komt te liggen is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen maar een categorie wordt wel in zijn geheel op één dag verspeeld. Net als voorgaande edities is het ook zeker niet de bedoeling dat sporters de gehele dag aanwezig moeten zijn, hoewel enige overlap van leeftijdsgroepen wel bijdraagt aan de sfeer van een toernooi.

We willen clubs dan ook vriendelijk vragen bij de opgave van ieder team aan te geven of die opgave alleen de zaterdag, alleen de zondag of voor beide dagen geldt.

Vooraf kunnen we ook geen maximum aantal ploegen per categorie aangeven maar bij het plaatsen zullen we de volgorde van aanmelden aanhouden !  De 1e inschrijftermijn sluit 9 februari 2020. Mochten zich voor een categorie (te) weinig ploegen melden dan nemen we contact op met de teams die zich wel hebben aangemeld.

De inschrijfkosten bedragen € 35 (E) en € 45 voor de overige teams. Bij  aanmelding van een scheidsrechter (die dan zaterdag of gedurende minimaal 5 uur op zondag ingezet moet kunnen worden) zal er per scheidsrechter € 7,50 op de factuur voor jullie verenging in mindering worden gebracht (maximum van 1 korting per team).

Voor de opgave van team(s) en eventuele scheidsrechters kan een formulier worden opgevraagd via tc@zvdevennen.nl of download het formulier direct hier.

We hopen ook in 2020 weer vele teams te mogen begroeten tijdens het 10e Ooperon Paaspolotoernooi.

Met sportieve groet,

De Paastoernooicommissie