Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering ook wel ALV is de algemene vergadering van onze zwemvereniging. Hierin vertellen de verschillende commissies wat er afgelopen jaar gebeurt is en wat de plannen zijn voor komend seizoen. Het financieel jaarverslag wordt gedeeld en het verslag van de kascontrole commissie, er is ruimte voor jubilea en een rondvraag. Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. De ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden.

Concept notulen ALV 19 april 2024