Veilig sporten

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen. Maar die mooie emoties die bij sport horen kunnen ook omslaan in onsportief en ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet in durft te grijpen.

In 2014 hebben we daarom een gedragscode en omgangsregels opgenomen in het beleid van onze vereniging om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier en met vertrouwen deel kan nemen aan de activiteiten binnen onze vereniging.

Vanaf 1 juli 2018 maakt ZV de Vennen gebruik van de ondersteuning door de Extern Vertrouwenspersoon (EVP) van de GGD Hart voor Brabant. Bij spoedeisende zaken kan 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de speciaal opgeleide extern vertrouwenspersonen van de GGD. Tijdens kantooruren op het centrale telefoonnummer 088-3683759. Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag op het speciale telefoonnummer 088-3686813

De hieronder vermelde links verwijzen naar het protocol Veilig Sporten van ZV de Vennen welke is vastgesteld tijdens de ALV van 19-12-2014, alsmede naar het protocol ongewenst gedrag/seksuele intimidatie van bewegings- en gezondheidscentrum De Vennen.

Protocol veilig sporten

Protocol ongewenst gedrag Zwembad de Vennen