PR

Natuurlijk leveren onze leden met hun contributie en inschrijfgelden een grote bijdrage aan het voortbestaan van onze zwem- en waterpolovereniging. Echter, met alleen de geldelijke bijdragen van onze leden kan onze vereniging niet blijven bestaan. Net als elke andere vereniging moeten wij een beroep doen op sponsors om de basis activiteiten zwemmen en waterpolo binnen onze vereniging te kunnen blijven voortzetten.

De PR-commissie van ZV De Vennen doet dan ook haar uiterste best om sponsoren te bewegen onze vereniging op een of andere wijze te ondersteunen zodat onze ruim 300 leden hun sport kunnen blijven uitoefenen. Daarnaast worden ook op andere wijzen getracht inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door middel van de Grote Clubactie.

Een niet meer dan redelijke tegenprestatie die sponsoren van een vereniging verlangen, is dat hun bedrijfslogo op een of andere wijze terugkomt in uitingen die een vereniging doet. Ook bij ZV De Vennen kan een sponsor erop vertrouwen dat wij verschillende mogelijkheden hebben het bedrijfslogo aan het publiek te laten zien. Naast onze website zijn er bijvoorbeeld ook vele zwem- en waterpolowedstrijden waarbij het bedrijfslogo van onze sponsors kan worden getoond. Onze PR-commissie komt dan ook graag in contact met nieuwe sponsors en gaat graag met hen in gesprek om een gedegen tegenprestatie te kunnen bieden.

Seizoenskalender
Een aantal activiteiten om inkomsten voor onze vereniging te genereren zijn jaarlijkse terugkerende evenementen.

In september van elk jaar wordt binnen ZV De Vennen de Grote Clubactie gehouden. Hierbij vragen onze leden hun familie, kennissen en vrienden een kleine bijdrage te geven voor onze vereniging.

In november van elk jaar wordt een Plugro leden avond georganiseerd. Hierbij worden alle leden van de vereniging uitgenodigd om te kijken of Plugro sport en fashion, een van onze sponsoren, nog een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van hun sportprestaties door bijvoorbeeld een goed badpak of een goede zwembroek. Van alle aankopen die onze leden doen bij Plugro sport en fashion, wordt een deel van de opbrengst per aankoop die bij Plugro sport en fashion wordt gedaan aan onze vereniging geschonken. Elke aankoop die door een lid van de vereniging bij Plugro sport en fashion wordt gedaan, is dus goed voor de verenigingskas!