Huishoudelijk reglement

ZV De Vennen vindt het van belang dat de organisatie van haar vereniging én activiteiten goed is. Daartoe is een huishoudelijk reglement opgesteld.

In het huishoudelijk reglement van ZV De Vennen kan een en ander worden teruggevonden over de organisatie van de vereniging, het bestuur, de taakstelling van de verschillende commissie, het aanmelden als lid, de w-officials (bij waterpolo) enz. Ook is het protocol Veilig Sporten als bijlage toegevoegd deze is vastgesteld tijdens de ALV 19-12-2014.

Het is voor alle (potentiële) leden goed om van dit huishoudelijk reglement kennis te nemen en indien nodig hier naar te handelen.

Huishoudelijk Reglement ZV De Vennen

Privacyverklaring ZV de Vennen

Statuten

Reglement WBTR