ALV vrijdag 24 april aanvang 20:00u

Vrijdag 24 april a.s. Algemene Ledenvergadering 2015, aanvang 20.00u.
Op vrijdag 24 april wordt de Algemene Ledenvergadering 2015 gehouden. Deze
vergadering begint om 20.00u en zal plaatsvinden in de aerobicruimte van
De Vennen. Het bestuur nodigt u van harte uit deze vergadering bij te
wonen, de belangen zijn groot !

De definitieve agenda en de bijbehorende stukken zullen op korte termijn
aan deze aankondiging/ uitnodiging worden toegevoegd. Bij het punt
bestuursverkiezing zult u dan kunnen lezen dat de secretaris, Franz Wolf,
aftredend is en zich niet herkiesbaar zal stellen. Kandidaten zijn dus
welkom!