Bestuursleden (m/v) gezocht !!!

Zoals tijdens de laatste algemene ledenvergadering al gemeld zitten we als vereniging op dit moment zonder secretaris. Franz Wolf neemt deze taak a.i. nog wel op zich tot het einde van het seizoen maar heeft zich tijdens de ALV niet meer herkiesbaar gesteld en opvolging is dus noodzakelijk. Hoe eerder die zich meldt hoe meer tijd Franz heeft om zijn opvolg(st)er bij te praten. Bij deze functie moet vooral gedacht worden aan het bijhouden van de correspondentie (voor 95% digitaal) en het voorbereiden en uitwerken van de bestuursvergaderingen (eens per 6 weken, zo’n 7 keer per seizoen dus). Per week gemiddeld misschien een uur, anderhalf uur, valt dus mee maar moet wel consequent gedaan kunnen worden.

Bij de ALV van 2016 is de penningmeester aftredend en er moet sterk rekening mee gehouden worden dat hij, Adri Kouwenberg, zich dan niet meer herkiesbaar zal stellen. Omdat hij het ook op dit moment, als zelfstandig ondernemer, al vreselijk druk heeft is ondersteuning nu en opvolging vanaf 2016 bijzonder welkom. Mensen die enigszins financieel/ boekhoudkundig/ administratief onderlegd zijn en in de gelegenheid zijn om nu alvast mee te lopen en wellicht al wat aan taakverlichting te doen zijn bijzonder welkom en kunnen dan in 2016 ‘moeiteloos’ de opvolging invullen.

Geïnteresseerden in (één van) beide functies worden vriendelijk verzocht voor 5 juni a.s. contact op te nemen met het bestuur. Dit kan per mail (bestuur@zvdevennen.nl) of persoonlijk bij Bert Evers, de voorzitter, Franz Wolf, de secretaris a.i. of één van de overige bestuursleden. Contact opnemen betekent niet dat je er aan vast zit, we verstrekken graag informatie zodat je weloverwogen je keuze kunt maken.