Update Coronavirus

Best Vennen-lid, beste zwemmer/poloër, beste ouder en/of vrijwilliger,

De situatie rondom het coronavirus verandert continu, zeker nu de maatregelen zijn verlengd t/m 28 april 2020 en we in afwachting zijn van de persconferentie van 21 april a.s. waarin verdere maatregelen voor na 28 april zullen worden aangekondigd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit leidt tot vragen voor jullie als leden van onze vereniging.

In een recente nieuwsbrief geeft de KNZB aan dat zij het standpunt innemen (samen met alle gezamenlijke sportbonden) dat ze de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen willen laten dragen. Om die reden blijft de KNZB de contributie bij verenigingen incasseren.

Daarnaast ontvangen wij maandelijks zoals regulier een factuur van het zwembad  voor betaling van de huur.  Hier komt vooralsnog geen verandering in. De periode dat wij het zwembad niet kunnen gebruiken loopt al vanaf 11 maart jl.  Het zwembad heeft al meegedeeld dat zij gesloten blijft tot en met 31 mei a.s. Op zijn vroegst kunnen wij dus pas vanaf 1 juni weer het zwembad in om te trainen.

Inmiddels heeft de KNZB ook al besloten om de competities zwemmen en waterpolo niet meer te hervatten dit seizoen en er ook  geen kampioenen worden benoemd in de zwem- en waterpolocompetitie. Ook worden er geen degradanten en promovendi aangewezen. Hoe de competitie-indeling voor volgend seizoen eruit gaat zien, is tot op heden uiteraard nog niet bekend.

De contributie is voor elke sportvereniging een essentiële inkomstenbron, zo ook voor ZV de Vennen. Als zwemvereniging beschikken wij ook in een normale situatie helaas niet over veel alternatieven om onze inkomsten te vergroten. De contributie dient als hoofdpost ter dekking van al onze vaste kosten die ook nu gewoon doorlopen (huur en KNZB-contributie) en de variabele kosten die nu deels stilliggen.

Wij hebben de afgelopen jaren ontzettend ons best moeten doen om onze vereniging weer financieel gezond te krijgen. Als zwemvereniging maken we met z’n allen kosten en deze zullen we ook zo veel mogelijk met z’n allen moeten dragen, ook in tijden waar we als gevolg van overmacht in belanden.
Wij hebben als bestuur besloten om sowieso tot en met juni 2020 de contributie conform afspraak op de normale wijze aan al onze leden door te berekenen.

Wij hopen nog gebruik te kunnen maken van de landelijke compensatieregeling. Op dit moment wordt door de gemeente Dongen ook onderzocht of er nog lokaal ondersteunende / aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Eind juni maken wij dan als bestuur de balans op van de werkelijke kosten en opbrengsten van onze vereniging over het eerste halfjaar. Wij hopen dat er dan ook meer duidelijk is en dat de periode dat er niet gezwommen kan worden ook teneinde is. Indien er een positief saldo resteert (kosten lager dan de opbrengsten) dan zullen we overwegen om dit middels de  contributie terug te geven aan onze leden.

Op deze wijze willen wij samen met onze leden deze periode goed door zien te komen.

Als bestuur rekenen wij op jullie begrip in deze onrustige tijd en je helpt hiermee ZV De Vennen in het voortbestaan. Hopelijk geeft het onze vereniging uiteindelijk de mogelijkheid om vanaf het nieuwe seizoen weer de faciliteiten te kunnen bieden om op volle kracht te zwemmen en te waterpoloën.

Blijf gezond en let op elkaar, dan komen we er sterker uit!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ZV de Vennen

Bert Evers

Dongen, 17 april 2020