‘Veteraan’ Frans Mallée overleden

Het bestuur heeft vandaag kennis genomen van het toch nog plotse overlijden, afgelopen zondag 9 maart, van één van de trouwe leden van ‘de veteranen’, Frans Mallée. Ruim een week geleden werd hij 76 en ofschoon hij juist een zware operatie achter de rug had waren de signalen die zijn mede-veteranen vanuit het ziekenhuis kregen enkele dagen voordien voorzichtig positief.

Als ouders van Marcel die ging zwemmen en daarna poloën kwamen Frans en zijn vrouw Ada al ruim 35 jaar geleden bij de zwemvereniging over de vloer. Samen met zijn vrouw, die al langer deel uitmaakte van de trouwe kern van de veteranengroep, werd Frans nadien een graag geziene persoon tijdens het wekelijks veteranenuur en daaromheen. Veelal met een glimlach op zijn gezicht en met een belangstellend en vriendelijk woord en oor voor iedereen die daar behoefte aan had of voor open stond. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering kwam hij met enkele medeveteranen nog eens duidelijk op voor de belangen van dit -positief bedoeld- ‘clubje binnen de club’, zonder daarbij de mogelijkheden en belangen van de gehele club overigens uit het oog te verliezen.

De veteranen zullen een zwemmaatje gaan missen. Het grootste gemis zal er echter zijn voor Ada en de kinderen en kleinkinderen. Als bestuur wensen wij in Ada en Marcel, nog altijd spelend in ons heren 3 team, hen allen de komende tijd veel sterkte toe dit grote verlies een plaatsje te geven. We hopen dat mooie herinneringen de leegte voor een groot deel mogen opvullen.

Dongen, 11 maart 2014

Het bestuur van Zwemvereniging De Vennen

Rouwbrief Frans Mallee