‘Vrienden van ZV De Vennen’

Informatie

In 2015 hebben wij aan onze leden en ouders/verzorgenden en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt gevraagd om “Vriend” te worden van onze vereniging.

Op dat verzoek is heel positief gereageerd en velen hebben hun steun betuigd in de vorm van een bijdrage van EUR 25,00.

Als tegenprestatie is eind dat jaar een bord geplaatst op de clubmuur, bij de kleedkamers in zwembad de Vennen. Op dit bord zijn alle namen vermeld van diegenen die hun steun hebben betuigd.

Helaas is vorig jaar verzuimd om alle vermelde “Vrienden” te vragen hun jaarbijdrage ad EUR 25,00 opnieuw te voldoen.

Met deze mededeling willen wij alvast aankondigen dat de op het publicatiebord vermelde “Vrienden” in november 2017 een factuur zullen ontvangen ad EUR 25,00 waarmee zij hun ondersteuning voor het jaar 2017 en de daarbij behorende vermelding op het publicatiebord kunnen verlengen.

De gehele opbrengst komt ten goede aan jouw club; ZV De Vennen.

Denk hierbij onder andere aan het jaarlijkse Vennenkamp, evenementen van de activiteitencommissie en materialen.

Wil je geen vermelding meer op het publicatiebord, dan verzoeken wij je bij deze, dat via een e-mail aan bestuur@zvdevennen.nl aan te geven. We gaan er uiteraard vanuit dat de bijdrage 2017 nog door ons geincasseerd kan worden. In januari 2018 zullen de namen op het publicatiebord dan worden aangepast.

Ben je nog geen “Vriend” en heb je nog geen vermelding op het publicatiebord?

Natuurlijk is het mogelijk om je voor het nieuwe jaar 2018 aan te melden.

Geef jezelf op door een mail te sturen naar bestuur@zvdevennen.nl.

Wij hopen op veel positieve reacties.

Met vriendelijke groet,
Bert Evers
voorzitter

P.S. Naast “de Vrienden van de Vennen” biedt ZV De Vennen meerdere sponsormogelijkheden met interessante tegenprestaties. Dit varieert van logo-vermelding op de website, reclameborden bij wedstrijden, tot sponsoring van teams door logo’s op teamkleding en caps, etc. Wij informeren je graag!