In memoriam Rob Wolf

IN MEMORIAM

Robert Maria (Rob) Wolf
Geboren 13-07-1934 Overleden op 26-08-2023

Tot onze grote ontsteltenis hebben wij onlangs het droevige bericht gekregen dat
onze oud-voorzitter en erelid Rob Wolf is overleden. Rob is voor veel van onze
leden en vooral oud-leden een bekend en markant persoon. In de periode van
1972 tot 1977 heeft Rob met verve de voorzittershamer gehanteerd. Juist in deze
periode is de vereniging tot bloei gekomen. Onder zijn bezielende leiding ging
ZV de Vennen in die tijd met zo’n 350 leden behoren tot één van de best
presterende zwem- en waterpoloverenigingen uit de regio Zuid-Nederland. Na
beëindiging van zijn voorzitterschap heeft Rob nog diverse functies bekleed.
Meest in het oog springend waren zijn invalbeurten als waterpolotrainer in
periodes dat er geen trainer kon worden gecontracteerd. Ook die rol heeft hij
altijd met veel enthousiasme vervuld. Zijn fanatisme en oog voor het spelplezier
kenmerkt de man die hij was.

Het feit dat de leden in de jaren tachtig hebben voorgesteld hem te benoemen tot
erelid, maakt duidelijk dat hij heel veel voor de vereniging heeft betekend.

Dat het verenigingsleven en ook de zwem- en waterpolosport een belangrijke rol
speelde in zijn leven en is gaan beklijven, is duidelijk geworden door het feit dat
zijn zoon Franz en zijn kleinkinderen Fleur en Tom tot op de dag van vandaag
zeer actief zijn als speler, trainer, en organisator van toernooien. Rob heeft
daarin de juiste genen doorgegeven aan zijn nageslacht.

Hij zal ontzettend gemist worden.

Wij wensen zijn echtgenote en (klein)kinderen heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd.

Bestuur en (oud)leden ZV De Vennen