Algemene ledenvergadering 4 april a.s.

Vrijdagavond 4 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de aerobicruimte van sportcentrum De Vennen. Om de leden die deze avond nog willen trainen zoveel mogelijk tegemoet te komen begint de vergadering om 19.45u (inloop vanaf 19.30u) ! Het bestuur nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van harte uit om deze vergadering bij te wonen en waar mogelijk of gewenst daar actief aan deel te nemen.

De agenda en diverse jaarverslagen treffen jullie onderstaand aan en worden ook per e-mail toegezonden. Indien je maandag 24 a.s. geen mailbericht hebt ontvangen is het vriendelijk verzoek dit te melden via bestuur@zvdevennen.nl .

Agenda uitnodiging ALV 04042014   

Jaarverslag bestuur

Jaarverslag Activiteitencommissie    

Jaarverslag Zwemcommissie.2

Jaarverslag Waterpolocommissie

Jaarverslag PR-commissie