ALV vrijdag 22 april aanvang 20:00u

Vrijdag 22 april a.s. Algemene Ledenvergadering 2016, aanvang 20.00u.
Op vrijdag 22 april wordt de Algemene Ledenvergadering 2016 gehouden. Deze
vergadering begint om 20.00u en zal plaatsvinden in de aerobicruimte van
De Vennen. Het bestuur nodigt u van harte uit deze vergadering bij te
wonen, de belangen zijn groot !

Via onderstaande links zijn de jaarverslagen van de verschillende commissies en de uitnodiging met agendapunten te bekijken. Bij het punt bestuursverkiezing zult u dan kunnen lezen dat de interim-secretaris, Thea in ’t Groen zich niet verkiesbaar zal stellen. Kandidaten zijn dus welkom!