BALV vrijdag 17 juni 2016

Vrijdag 17 juni a.s. Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2016, aanvang 20.00u.

Op vrijdag 17 juni wordt een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze
vergadering begint om 20.00u en zal plaatsvinden in de aerobicruimte van
De Vennen. Het bestuur nodigt u van harte uit deze vergadering bij te
wonen, de belangen zijn groot!

Downloads:
uitnodiging BALV 17-06
voorstel contributiereglement_2016
Verslag ALV ZV De Vennen 22-04-2016