Corona-update aan leden ZV de Vennen d.d. 20-10-2021

In onze laatste update van inmiddels weer 5 maanden geleden, konden we met veel plezier meedelen dat de sport weer op nummer 1 stond. Gelukkig is dat zo gebleven De competities zijn weer begonnen en de trainingen zijn weer op de oude manier hervat. Kortom: het seizoen 2021/2022 is zonder beperkingen van start gegaan.

Tijd dus om de balans op te maken.

–          het afgelopen anderhalf jaar heeft aangetoond dat onze vereniging tegen een stootje kan. Het ledenaantal is weliswaar gedaald maar niet dusdanig dat het ons voortbestaan heeft gehinderd. Ieder lid heeft begrip gehad voor de beperkingen die wij noodgedwongen moesten opleggen. 

–          een aantal zaken zijn uiteraard in deze periode blijven liggen. Helaas is er geen mogelijkheid geweest om op een actieve manier aan ledenwerving te doen. Onze prioriteit is om dit snel op te gaan pakken. 

–          De ALV over het boekjaar 2020 wordt definitief gecanceld. De ALV over het boekjaar 2021 zal op vrijdag 25 maart 2022 plaats vinden.

–          In december 2020 hebben we een compensatie van de contributie over de eerste drie kwartalen 2020 overgemaakt. 

–          Inmiddels hebben we duidelijkheid over de financiĆ«le compensaties van overheid en gemeente tot en met het 2e kwartaal 2021. De verwachting is dat het hierbij zal blijven.

–          Onze penningmeester zal voor half november a.s. in kaart gaan brengen wat de hoogte van de compensatie over de periode t/m het 2e kwartaal 2021 moet gaan worden. Half november zal er dan ook een voorstel worden neergelegd bij onze leden, waarna voor het einde van het jaar de compensatie zal worden overgemaakt. 

Wij vragen dus nog even uw geduld. 

Met vriendelijke groet,
Bert Evers
voorzitter