In Memoriam : Ada Mallée

Net iets meer dan een half jaar na haar echtgenoot Frans overleed afgelopen dinsdag 16 september op 77-jarige leeftijd Ada Mallée. Moeder van ons heren 3 lid Marcel maar daarbij ook ruim 35 jaar actief lid van de veteranen zwemgroep. Dit speciale groepje binnen onze vereniging verliest daarmee binnen korte tijd opnieuw een bijzonder dierbaar lid.

Net als bij haar man stond ook bij Ada de oprechte belangstelling in het wel en wee van haar zwemvrienden en –vriendinnen op een hoog plan. Een belangstelling die verder strekte dan enkel het zwemwater van eerst sportcomplex De Salamander en vervolgens zwembad De Vennen en juist daarmee ook de veteranengroep tot een hechte groep maakte. Een belangstelling die overigens ook velen buiten onze vereniging gold, getuige de vele activiteiten die zij op meerdere vlakken ondernam.

Vlak na het overlijden van haar man openbaarden zich bij Ada de eerste symptomen van de ziekte waarvan ze de strijd uiteindelijk niet kon winnen. Ze moest haar deelname aan het wekelijks zwemuurtje staken maar de contacten buiten het bad werden zo goed en kwaad als mogelijk onderhouden. Een week voor haar overlijden heeft ze nog afscheid kunnen nemen van de zwemvriendinnen.

Die vriendinnen en vrienden zien hun groepje nu dus weer kleiner worden. Marcel, zijn zus, hun partners en Marcel’s dochters zullen echter het grootste gemis voelen. Met het mooie idee dat hun (groot)ouders ‘ergens’ weer verenigd zijn zullen zij het vanaf nu volledig met hun eigen mooie herinneringen moeten doen. Wij wensen hen daar veel sterkte bij toe.

Dongen, 22 september 2014
Het bestuur van Zwemvereniging De Vennen