In memoriam Jan Zweekhorst

Jan Zweekhorst

Geboren 29-10-1961                                     Overleden op 11-02-2021

Tot onze grote ontsteltenis hebben wij gisteren het droevige bericht gekregen dat onze oud-voorzitter Jan Zweekhorst zeer plotseling is overleden. Jan is voor veel van onze leden en oud-leden een bekend en markant persoon. In de periode rond de eeuwwisseling waarin onze vereniging iemand nodig had om uit de bestuurscrisis te komen, stond Jan op en nam de voorzittersrol op zich. Samen met onder andere Harry Walraven en Bert Koenen heeft hij gezorgd voor continu├»teit en groei van onze vereniging. 

Na zijn afscheid van ons in 2005 ging Jan zich bezighouden met de organisatie van evenementen binnen de KNZB en werd penningmeester van het EK korte baan zwemmen in 2010 in Eindhoven. Tevens was hij zeer actief als waterpoloscheidsrechter op het hoogste niveau. 

Vanuit zijn bestuursfunctie in de KNZB was een lidmaatschap van een vereniging noodzakelijk en heeft hij zich in 2010 weer als lid van ZV de Vennen aangemeld. Jan was ons dus niet vergeten. Sterker nog. Hij heeft er tot het laatst voor gezorgd dat ons verplichte quotum scheidsrechters op peil bleef, door zijn wedstrijden op het conto van ZV de Vennen te schrijven. 

Wij zijn hem daarvoor heel veel dank verschuldigd. 

Regelmatig was hij aanwezig in de zwembaden waar onze teams hun wedstrijden speelden. Hij had dan altijd belangstelling voor het wel en wee van onze vereniging.

Soms was hij ook nog in ons zwembad te zien als toeschouwer bij wedstrijden van zijn zoon Bart. Bart is ook al jaren lid van onze vereniging en speelt met veel plezier waterpolo in ons 4e  herenteam.

Vorig jaar heeft hij afscheid genomen van zijn bestuurlijke functie binnen de KNZB. Zijn werk en andere, vooral heel sociaal bewogen, nevenactiviteiten namen ook veel tijd in beslag. 

Juist nu het zo goed met hem ging, sloeg het noodlot toe.

Hij zal ontzettend gemist worden.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden ZV De Vennen

Bijlage: rouwkaart