Corona-update aan leden ZV de Vennen d.d. 26-03-2021

Het is alweer 2 maanden geleden dat wij iedereen op de hoogte hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het wel en wee van onze vereniging. Hoog tijd dus om een update te geven.

–  Het blijft onduidelijk òf en wanneer er versoepelingen zullen komen die ervoor zorgen dat het zwembad weer toegankelijk wordt voor trainingen. De competities zullen dit seizoen niet hervat worden.

– Vanaf 3 maart jl. is het voor onze leden tussen 18 en 27 jaar mogelijk om samen buiten te sporten op woensdag- en vrijdagavond op het buitenterrein van zwembad “de Vennen”.

Voor onze jeugdleden tot 18 jaar is die mogelijkheid er al langer op woensdag- en zaterdagmiddag op de voetbalvelden van Olympia ’60. 

 –  Het bestuur probeert op regelmatige basis via de digitale snelweg te vergaderen. De frequentie van de vergaderingen wordt voornamelijk bepaald door de inhoud van de persconferenties van Rutte en de Jonge. 

–  Zolang er geen ruimere mogelijkheden zijn om met meerdere personen in 1 ruimte bijeen te komen, is er ook geen mogelijkheid om een algemene ledenvergadering te organiseren. 

Wij willen toch graag onze leden in de gelegenheid stellen om de financiële cijfers van het afgelopen jaar in te zien. Binnenkort zullen deze cijfers opvraagbaar zijn bij onze penningmeester. De kascontrole zal spoedig plaats vinden, waarna de cijfers definitief gemaakt kunnen worden. 

Agendapunten van de ALV zoals jubilea en herverkiezingen zullen net zoals vorig jaar voor de zomer schriftelijk worden meegedeeld. 

–   We zijn heel blij met de loyaliteit van onze leden. Tot op heden zijn er nauwelijks opzeggingen en heeft ieder lid begrip getoond voor het feit dat de contributies geïncasseerd zijn. 

– Uiteraard zijn we zeer alert op alle mogelijkheden die het rijk biedt om compensatie te verlenen voor gederfde inkomsten en doorbetaalde zwembadhuur en KNZB-contributies. De tot nu toe gerealiseerde regelingen 2020 en 2021 zijn door onze penningmeester inmiddels aangevraagd.

Wij hopen spoedig onze financiële positie te kunnen bepalen en op basis daarvan onze leden duidelijkheid gaan geven over compensatie van geïncasseerde contributies. 

Blijf gezond en nog even volhouden. Het einde van de pandemie is in zicht.

Met vriendelijke groet,
Bert Evers
Voorzitter