Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden vrijdag 20 april 2018.

Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Aerobicruimte Zwembad De Vennen

We hopen velen van jullie te mogen begroeten, indien je toch verhinderd bent graag bericht via bestuur@zvdevennen.nl

Download hier de Agenda en Notulen ALV 2017