Veel complimenten gehad, sponsoren en vrijwilligers bedankt !

Als meest herkenbare leden van “de organisatie” hebben Henriëtte, Fleur en ik de afgelopen dagen de nodige complimenten gehad voor de wijze waarop we met velen de 6e editie van het Ooperon Paaspolotoernooi hebben vorm gegeven. Mondelinge complimenten en complimenten per mail, complimenten van mensen die al voor de 6e keer aanwezig waren (“ongelooflijk, het blijft leuk om ieder jaar te komen en ook de jeugd kijkt er echt naar uit”) en van mensen met een kortere toernooihistorie (“We vonden het een tof toernooi met veel Speelplezier met een grote S”).

Wat zijn dan de factoren die bijdragen aan dit hernieuwde succes ? In de eerste plaats natuurlijk onze hoofdsponsor Ooperon die ons nu al voor de 6e keer van een flinke financiële bodem voorzag op basis waarvan we het aandurfden opnieuw het toernooi op te zetten. Hartelijk dank daarvoor aan Ronald van Loon en zijn bedrijf. Daarnaast mochten we ons dit jaar gelukkig prijzen met Uniek Beenmode en Lingerie als sponsor van een tweetal individuele prijzen, ook dank daarvoor.

Een tweede factor vormt het bad dat we ter beschikking hebben. Niet alleen het wedstrijdbad (met daarin de van zwembad De Warande geleende tribunes) maar zeker ook het recreatiebad. Een unieke combinatie die echt deelnemers trekt en waarvoor we de directie en het personeel van zwembad De Vennen dan ook bijzonder dankbaar zijn. Het biedt ons de ruimte om iedereen te herbergen en meer nog de jeugd de mogelijkheid om zich uren te vermaken.

Een laatste factor die we willen noemen is die van ‘de vrijwilligers’. Een mooie term omdat het een categorie betreft waar iedereen toe kan behoren, of in ieder geval zou kunnen behoren. Ook dit jaar hebben we iedereen, ouders van jeugdleden en actieve seniorleden, gevraagd om een deel van hun tijd te besteden aan het toernooi. En dat niet één keer maar diverse keren, maar toch is er blijkbaar een drempel voor mensen om zich aan te melden. Een drempel die blijkbaar hoger ervaren wordt dan de drempel om uren achtereen op de tribune te zitten kijken naar de sportieve verrichtingen van het eigen kind. Jammer, we proberen het volgend jaar opnieuw, maar positief gezien, publiek hebben we natuurlijk ook bijzonder graag.

Omdat we de complimenten die we hebben gehad wel graag willen delen met de mensen die dat ook zeker verdiend hebben noemen we de vrijwilligers van dit jaar graag bij naam: Merel Slot, Ruud en Lisette Kimenai, Wim in ’t Groen, Dennis Menssen, Rowin in ’t Groen, Ad en Margo Graauwmans, Julia, Peter en Birgit de Vet, Gert en Jeanette Schalk, Roel Hinz, Nicky van Lier, Kees Moelands, Anne-Marie Wolf, Herma Slot, Lian Lanslots, Henk Verdaasdonk, Miranda Beerens, Paulien Trommelen, Pascale Naalden, Ginny van Ginneken, Demi Waijers, Rachel de Vet, Erna Bouman, Mart Graauwmans, Mark Haast, Tom Wolf, Remco Jonkers en ‘onze’ scheidsrechters Judith van Heteren, Ad Waijers, Merel van den Heijkant, Hans Vereggen en Arjan Hamelinck. Allen hartelijk dank !

Volgend jaar bestaat de mogelijkheid voor nieuwe of hernieuwde aanmeldingen, ook voor degenen die dit jaar verhinderd waren, zet dus zaterdag 15 en zondag 16 april 2017 alvast maar ‘met potlood’ in de elektronische agenda.

We hebben het graag gedaan.

Henriëtte, Fleur en Franz