ZV De Vennen kijkt terug op goed jaar 2016

Tijdens de afgelopen vrijdag gehouden Algemene Ledenvergadering blikte het bestuur van ZV De Vennen met de leden terug op een goed verlopen 2016. Niet alleen sportief een goed jaar, met als uitschieters de promotie van de polodames van dames 1 en een tweede plek voor dames 2, maar ook op bestuurlijk en financieel gebied. Getalsmatig kwam het bestuur weer bijna op volle sterkte en financieel werd er een behoorlijke inhaalslag gemaakt, onder andere door een fantastisch resultaat van een sponsorzwemactiviteit van de zwemafdeling.
De gunstige financiële ontwikkeling maakte het voor penningmeester Adri Kouwenberg ‘eenvoudiger’ om na 10 jaar penningmeesterschap aan te geven dat hij nu toch echt prioriteit moest geven aan zijn dagelijkse werkzaamheden. Voorzitter Bert Evers dankte hem in een kort afscheidswoordje voor zijn inzet in die 10 jaar waarin hij als aanvankelijke buitenstaander in de zwem- en polowereld de club samen met zijn medebestuursleden door financieel zware tijden heeft geloodst. De ALV bedankte Adri met een hartelijk applaus en benoemde Mark Lodewijks tot opvolger.


Applaus was er ook voor de jubilarissen waarbij traditioneel stil werd gestaan. Dit jaar geen 50- of 40-jarige lidmaatschappen maar met 25 jaar onafgebroken lidmaatschap beginnen Ilona Kuijten en Richard van Gent al aardig mee te tellen. Ook het 12,5 jarig lidmaatschap van Alex in ’t Groen, Dennis Menssen, Fleur Wolf, Rachel de Vet, Naomi van Bragt en Tom Wolf (enkele jaren geleden vergeten en inmiddels 14,5 jaar lid) werd gememoreerd. Alle jubilarissen ontvingen een herinneringsmedaille en een fraaie bos bloemen.
Het houden van een ALV in april heeft als voordeel dat van het nieuwe (boek)jaar al weer een deel is verstreken waardoor de begrotingscijfers al deels getoetst kunnen worden aan de realiteit. Die realiteit bood reden tot voorzichtig optimisme en met dat gevoel sloot de voorzitter na een kleine 2 uur de vergadering.