Algemene Ledenvergadering 19 december 2014

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de (buitengewone) Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden vrijdag 19 december 2014 vanaf 20.15u in de aerobicruimte van het sportcomplex De Vennen.

Alle actieve leden ontvangen de uitnodiging, met toelichting op de agenda en bijbehorende stukken per mail via hetzij de zwem- hetzij de waterpolocommissie. Mochten er leden zijn die de betreffende mail zondag 7 december a.s. nog niet ontvangen hebben dan kunnen zij dit melden via bestuur@zvdevennen.nl.

Op de agenda van de vergadering staan een voorstel tot vaststelling van het contributiereglement 2015 (incl. verhoging) en van het protocol ‘sexuele intimidatie’.

Mochten de agenda en/of de daarbij horende toelichting op voorhand vragen oproepen dan kunnen die eventueel ook al vooraf ingediend worden via bestuur@zvdevennen.nl. Het bestuur zal er dan tijdens de vergadering alvast rekening mee houden.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst vrijdag de 19e !