BALV op 29-11-2013

Vrijdag 29 november om 20.30 uur (inloop 20.15 uur) zal er een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden worden. Deze vergadering wordt gehouden in de aerobics ruimte van Zwembad de Vennen.
Het bestuur wil graag de huidige financiële positie van de vereniging nader toelichten en de stappen die inmiddels genomen zijn om deze te verbeteren en de stappen die nog genomen gaan worden.
Tevens zal de leden gevraagd worden om instemming van het nieuwe contributie reglement.
Het bestuur stelt de aanwezigheid van een ieder zeer op prijs. Tot vrijdag 29 november.
Documenten: