Herinneringen aan erelid Hugo van den Elshout

In de zomer van 1955 werd door een aantal fanatiekelingen in Dongen een officiële, bij de KNZB aangesloten, zwemclub opgericht. Bij die voorloper van de huidige Zwemvereniging De Vennen werd op 1 november 1955 Hugo van den Elshout als lid ingeschreven. Met het op 7 januari jl. overlijden van Hugo verliest ZV De Vennen het langst ingeschreven lid, een lid dat door zijn verdiensten bij de club al lang het predicaat ‘erelid’ mocht dragen.

Over zijn eigen sportieve carrière is bij de huidige leden van de verenging weinig meer bekend maar de oudere leden zullen zich Hugo van den Elshout zeker nog herinneren van zijn organisatorische en bestuurlijke activiteiten. In de jaren dat de polotak van de vereniging de thuiswedstrijden nog in het oude Sportfondsenbad in Breda speelde ging hij met grote regelmaat op zijn brommer daarheen om achter de wedstrijdtafel plaats te nemen. Het horen van de tonen van de Radetzky-mars zal bij menig oud zwemmer nog herinneringen oproepen aan de prijsuitreikingen bij de Dongense zwemkampioenschappen: het opkomen van de medaillewinnaars kon pas beginnen nadat Hugo achter de knoppen van de geluidsinstallatie van toen nog zwembad De Salamander die mars had ingezet. Het ‘offeren’ van een worst aan de H. Clara met het verzoek om goed weer tijdens de waterpolotoernooien in het buitenbad De Vennen was bij Hugo, als erkend weerman, ook in vertrouwde handen. Naast dat soort mooie herinneringen bestaat de nalatenschap van Hugo van den Elshout aan de vereniging uit een wisseltrofee welke al tientallen jaren tijdens de Dongense zwemkampioenschappen wordt uitgereikt.

Zwemvereniging De Vennen gaat dit jaar het 60-jarig bestaan vieren. Het daarbij in het zonnetje zetten van het enige 60-jarig lid zit er nu helaas niet meer in. De vereniging is Hugo veel dank verschuldigd en wenst zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

Het bestuur van ZV De Vennen