Na de Peeënmunt nu ook de Vennenmunt

Carnavalesk Dongen kent een eigen betaalmiddel in de vorm van de Peeënmunt. Iedereen  die ZV De Vennen een warm hart toedraagt kan vanaf vrijdag 27 maart ook beschikken over een dergelijk betaalmiddel, de VENNENMUNT.
Anders dan veel sportverenigingen beschikken wij niet over een eigen clubhuis maar natuurlijk wel over een eigen clubthuis, zwembad De Vennen. Met de directie daarvan hebben we nu een bijzondere afspraak kunnen maken die alle betrokkenen geld kan opleveren, het (horecagedeelte van het) zwembad, onze vereniging maar bovenal ook onze leden en andere belangstellenden zoals ouders en supporters.
Vanaf vrijdag 27 maart zijn tegen een bedrag van € 1,80 speciale verengingsmunten te koop waarmee in de horeca afgerekend kan worden. Er is een speciale prijslijst opgemaakt waaruit blijkt dat de meest verkochte consumpties (frisdranken, koffie/thee en de meeste bieren) daarmee goedkoper te verkrijgen zijn met als GROOT financieel voordeel voor de club dat van iedere verkochte munt een bepaald bedrag naar de club toe komt. Door afrondingsverschillen zijn helaas enkele producten ook iets duurder. Maar, je steunt dus niet alleen je eigen portemonnee maar ook die van onze verenging en die vereniging dat zijn we met z’n allen !
De munten zijn uitsluitend in het zwembad verkrijgbaar tijdens verenigingsuren maar gedurende de hele week te gebruiken. De verkoop loopt in ieder geval via enkele bestuursleden en via de leden van de WPC (Roel Hinz, Raoul van Ginneken, Minet Peeters, Bart Poelmans en Laura Evers) en zal geschieden op de drukke trainingsavonden, op wedstrijddagen en tijdens toernooien en andere evenementen. Met de ZC wordt nog gekeken naar voor hen geschikte verkoopmomenten want het voordeel moet natuurlijk voor zoveel mogelijk leden en belangstellenden gelden.
Tot slot: er komen hele munten (geel) in omloop en kwartmunten (blauw). Deze laatste hebben een waarde van € 0,45 per munt maar worden enkel per 4 stuks verkocht. Betaling met munten in het horecadeel kan alleen ‘gepast’, er worden dus geen (kwart)munten teruggegeven.
We hopen met dit initiatief de financiële positie van de vereniging weer wat extra te kunnen ondersteunen !