Zondag bijeenkomst Paastoernooicommissie

A.s. zondag, 9 december, komt de Paastoernooicommissie bijeen. Na die bijeenkomst, waarvoor alle ouders/verzorgers van de huidige jeugdleden zijn uitgenodigd, hoopt de commissie getalsmatig weer wat op sterkte te zijn en volle kracht de voorbereidingen op het Ooperon Paaspolotoernooi editie 2019 voort te kunnen zetten.

De eerste stappen in die voorbereiding zijn natuurlijk al gezet (bad is besproken, verenigingen hebben al een vooraankondiging gehad) maar voordat we op 20 en 21 april 2019 hopelijk weer veel jeugdteams een gezellig toernooi kunnen bezorgen moet er nog wel het nodige gedaan en geregeld worden.

Naast ouders zijn ook andere geïnteresseerden zondag welkom, we zitten vanaf 09.15u bijeen in het horecadeel van het zwembad.